OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)

  • Son Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 - 13:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
Fon Toplam Değeri780.747.766,96
Birim Pay Değeri16,575729

Portföy Dağılımı

Yurt İçi Ortaklık Payları% 93,73
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 5,51
Diğer% 0,76
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OHB % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Unvan İletişim Bilgileri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
Levent- Beşiktaş / İstanbul
0212 319 12 00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi