Aracılık Hizmetleri

  • Hisse Senedi Alım-Satım Aracılığı
  • Sabit Getirili Menkul Kıymetler
  • BİST Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası İşlemleri
  • Tezgahüstü Türev İşlemleri
  • Yatırım Fonları İşlemleri (TEFAS A.Ş İşlemleri)