Bireysel Portföy Yönetimi


Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, portföy yöneticiliği faaliyeti para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz ve mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının belirlenecek risk-getiri tercihi doğrultusunda, yatırımcı ile yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti ile yatırımcıların mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföylerin oluşturularak yönetilmesi ve portföy performansının belirlenen karşılaştırma ölçütü/eşik değer getirisini aşması amaçlanır.

Nasıl Başvurulur?


Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti hakkında bilgi almak için yatırım danışmanınız veya 0850 222 0 414 numaralı Alternatif Dağıtım Kanallarımız üzerinden temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Bireysel Portföy Yönetimi hizmetimiz için minimum başlangıç portföy büyüklüğünün 250,000 TL olması gerekmektedir. Bireysel Portföy yönetimi sözleşmesi imzalanması ile birlikte bireysel portföy yönetimi hizmeti almaya başlayabilirsiniz.

Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında, yatırım yapılan vade ve varlık gruplarının çeşitlendirilmesi suretiyle yatırımcıların farklılaşan risk-getiri tercihlerine uygun olarak, faiz hassasiyeti olan yatırımcıları da kapsayan portföy yönetimi grubu ile birlikte dört farklı portföy yönetimi grubu sunulmaktadır.

1. Grup (Düşük Riskli)

Eşik Değer % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi -%1
Yatırım Alt Limiti 250.000 TL
Yatırım Üst Limiti 1.000.000 TL
Yönetim Ücreti %0.25
Performans Ücreti -
Erken Çıkış Komisyonu %0.75
Portföy Giriş Ayda iki defa [Her ayın birinci ve üçüncü Salı günü]
Giriş Valör Tarihi T
Portföy Çıkış Ayda iki defa [Her ayın birinci ve üçüncü Salı günü]
Çıkış Valör Tarihi T + 1
Talep Günü / Zamanı Ayda iki defa [Her ayın birinci ve üçüncü Salı günü]
Talep Saatleri 09:00-12:00

SGMK Hisse Senedi VIOP
Aracılık Komisyon Oranları 0.00015 + BSMV
(on binde bir buçuk)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)

Portföy Yatırım Sınırlamaları Asgari (%) Azami (%)
OYAK PYŞ Kurucusu/Yöneticisi Olduğu Yatırım Fonu Katılma Payları* 0 100
Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 25
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 25
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 25
Kira Sertifikaları 0 25
Repo / Ters Repo 0 25
Mevduat / Katılma Hesabı 0 100

*Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber esasları kapsamında hesaplanan Risk Değeri 1 ile 3 arasında olan yatırım fonu katılma payları.

İmzaladığım Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Açığa Satış İşlemleri Sözleşmesi, Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Vadeli İşlemler Sözleşmesi uyarınca, portföy yönetim hizmeti kapsamında hesabımda kredili menkul kıymet, açığa satış, ödünç, vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ye yetki veriyorum.

2. Grup (Orta Riskli)

Eşik Değer %70 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi + %30 BIST 100 Getiri Endeksi
Yatırım Alt Limiti 250.000 TL
Yatırım Üst Limiti 1.000.000 TL
Yönetim Ücreti %0.75
Performans Ücreti -
Erken Çıkış Komisyonu %1.25
Portföy Giriş Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Giriş Valör Tarihi T
Portföy Çıkış Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Çıkış Valör Tarihi T + 2
Talep Günü / Zamanı Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Talep Saatleri 09:00-12:00

SGMK Hisse Senedi VIOP
Aracılık Komisyon Oranları 0.00015 + BSMV
(on binde bir buçuk)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)

Portföy Yatırım Sınırlamaları Asgari (%) Azami (%)
OYAK PYŞ Kurucusu/Yöneticisi Olduğu Yatırım Fonu Katılma Payları* 0 100
Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 25
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 25
Kira Sertifikaları 0 25
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 25
Repo / Ters Repo 0 25
BIST Pay Senetleri 0 50
Mevduat / Katılma Hesabı 0 50

*Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber esasları kapsamında hesaplanan Risk Değeri 1 ile 5 arasında olan yatırım fonu katılma payları.

İmzaladığım Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Açığa Satış İşlemleri Sözleşmesi, Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Vadeli İşlemler Sözleşmesi uyarınca, portföy yönetim hizmeti kapsamında hesabımda kredili menkul kıymet, açığa satış, ödünç, vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ye yetki veriyorum.

3. Grup (Yüksek Riskli)

Karşılaştırma Ölçütü %40 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi +
%60 BIST 100 Getiri Endeksi
Yatırım Alt Limiti 250.000 TL
Yatırım Üst Limiti 1.000.000 TL
Yönetim Ücreti %1.00
Performans Ücreti %10
Erken Çıkış Komisyonu %1.50
Portföy Giriş Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Giriş Valör Tarihi T
Portföy Çıkış Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Çıkış Valör Tarihi T + 2
Talep Günü / Zamanı Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Talep Saatleri 09:00-12:00

SGMK Hisse Senedi VIOP
Aracılık Komisyon Oranları 0.00015 + BSMV
(on binde bir buçuk)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)

Portföy Yatırım Sınırlamaları Asgari (%) Azami (%)
OYAK PYŞ Kurucusu/Yöneticisi Olduğu Yatırım Fonu Katılma Payları* 0 100
Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 25
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 25
Kira Sertifikaları 0 25
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 25
Repo / Ters Repo 0 25
Mevduat / Katılma Hesabı 0 25
BIST Pay Senetleri 0 100

*Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber esasları kapsamında hesaplanan Risk Değeri 1 ile 7 arasında olan yatırım fonu katılma payları.

İmzaladığım Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Açığa Satış İşlemleri Sözleşmesi, Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Vadeli İşlemler Sözleşmesi uyarınca, portföy yönetim hizmeti kapsamında hesabımda kredili menkul kıymet, açığa satış, ödünç, vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ye yetki veriyorum.

4. Grup (Faiz Hassas)

Karşılaştırma Ölçütü %70 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi +
%30 BIST Katılım Getiri Endeksi
Yatırım Alt Limiti 250.000 TL
Yatırım Üst Limiti 1.000.000 TL
Yönetim Ücreti %1.00
Performans Ücreti %10
Erken Çıkış Komisyonu %1.50
Portföy Giriş Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Giriş Valör Tarihi T
Portföy Çıkış Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Çıkış Valör Tarihi T + 2
Talep Günü / Zamanı Ayda bir defa [Her ayın ilk Salı günü]
Talep Saatleri 09:00-12:00

SGMK Hisse Senedi VIOP
Aracılık Komisyon Oranları 0.00015 + BSMV
(on binde bir buçuk)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)
0.0002 + BSMV
(on binde iki)

Portföy Yatırım Sınırlamaları Asgari (%) Azami (%)
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Yatırım Fonu (OTF) 0 100
OYAK Portföy Altın Katılım Fonu (OGF) 0 25
Kira Sertifikaları 0 50
Katılım Finans Standartlarına Uygun Pay Senetleri* 0 60

*TFKBB Katılım Finansı Standartları Standart No:! Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Esaslarına uygun, BİST Katılım Endeksi kapsamında bulunan veya söz konusu standartlara uyumu alıma mesnet teşkil eden dökümanlar ile tevsik edilen hisse senetlerini ifade eder.

İmzaladığım Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Açığa Satış İşlemleri Sözleşmesi, Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Vadeli İşlemler Sözleşmesi uyarınca, portföy yönetim hizmeti kapsamında hesabımda kredili menkul kıymet, açığa satış, ödünç, vadeli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ye yetki veriyorum.