İnsan Kaynakları Uygulamaları

Şirketimizde ücret/ kariyer/ performans yönetimi çalışmalarının daha etkili yapılabilmesi hedefiyle; bilgi-beceri ,problem çözme ve sorumluluk kriterleri göz önüne alınarak, fonksiyonel olarak tanımlanan iş aileleri bazında, her bir görevin şirketin faaliyet sonuçlarındaki etkinliği ve rolü değerlendirilerek bir referans sistemi kurulmuştur. Her referans seviyesi tüm detayları ile tanımlanarak ücret skalaları belirlenmiştir. Ücretlendirme prensipleri bu referans sistemi çerçevesinde uygulanmaktadır.

Ücret artışları, çalışanların performansı, ayrıntılı sektör ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak her yıl Ocak ayında gerçekleştirilir.

Özel Sağlık & Hayat Sigortası

Tüm çalışanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlarımız göreve başladıkları andan itibaren, Özel Grup Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. Yine tüm çalışanlarımıza işe başladığı günden itibaren Grup Hayat ve Ferdi Kaza sigortası yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Grup Planı

Şirketimiz çalışanları isteğe bağlı olarak göreve başladıktan sonra Grup Bireysel Emeklilik sistemine dahil olabilirler. Şirketimiz emeklilik sistemine dahil olan personelimize, net ücretlerinin %3'ü oranında katkıda bulunmaktadır.

Personel Servisi

Genel Müdürlük çalışanlarına servis olanağı sunulmaktadır.

Yemek

Tüm personelimizin (Genel müdürlük, şubeler), aylık çalışma günü dikkate alınarak, o yıl belirlenen günlük yemek ücreti üzerinden yemek kartlarına yükleme yapılır.

İzin

Ücretli izin uygulamaları, İş Kanunu ve Personel Yönetmeliği doğrultusunda uygulanır.

Şirketimiz strateji, hedef ve misyonu doğrultusunda gerekli eğitimler tespit edilerek, şirket içinde uzman yöneticilerimiz tarafından verilen mesleki eğitimler, şirket dışında düzenlenen eğitim, konferans, seminerlere katılımların planlanması ve uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Bu uygulamaların yanı sıra göreve yeni başlayan personelin, sektör deneyimi ve görev yapacağı birim dikkate alınarak planlanan oryantasyon programları da düzenlenmektedir.

Grup Eğitimleri

Şirket hedefleri doğrultusunda personelin gelişimi çerçevesinde gerekli olduğu belirlenen ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından planlanıp, düzenlenen eğitimlerdir. Personelin kariyeri ve gelişim süreci paralelinde farklı grup eğitimleri hazırlanmaktadır. İletişim ve kurumsal kültürün paylaşımına dayalı eğitimler tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilir.

Şirket İçi Eğitimler

Şirketimizde yeni ürün ve yeni uygulamalara yönelik konular ile ilgili olarak uzman yöneticilerimiz tarafından personeli bilgilendirmek, yeni uygulamalara geçiş sürecini başarılı bir şekilde yaşatmak amacıyla düzenlenen programlardır.

Bireysel Eğitimler

Personel ve yöneticilerin şirket dışında düzenlenen eğitim, konferans, seminer gibi programlara katılım talebi ile gerçekleşen eğitimlerdir.

Oryantasyon Eğitimleri

Göreve yeni başlayan personelin, sektör deneyimi ve görev yapacağı birim dikkate alınarak planlanan oryantasyon programlarıdır. İnsan Kaynakları Birimi gözetiminde tüm birimler hakkında bilgi edinilmesi ve özellikle yeni göreve başlayan kişinin işe uyum sağlamasını kolaylaştıracak bilgilerin paylaşıldığı programlardır.

Lisans Yenileme Eğitimleri

Aracı kurumlarda "ihtisas personelinin" lisanslı olması gerekliliğinden hareketle, lisans almaya hak kazanarak "yenileme" eğitimlerine katılacak personel için SPL tarafından verilen eğitim programlarına katılımın sağlanmasıdır.

Intranet / Eğitim Kütüphanesi

Çeşitli kaynaklardan gerekli görüldüğü üzere alınan bilgiler, teknik eğitim dokümanları, iş akışı içerisinde gerekli olan sunum ve raporlar intranet kütüphanesinde yayınlanmaktadır.

Yeni başlayan çalışanlarımıza 2 aylık deneme süreleri sonunda değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde hem ilgili yöneticilerimize hem de çalışanlarımıza memnuniyet ve/veya memnuniyetsizlikleri ile ilgili geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde alabilmek amacıyla “Değerlendirme Anketi” uygulaması yapılmaktadır.

Kurumumuzda Platform Asistanı ve Uzman Yardımcısı olarak başlayan ve başarılı olan herkesin yolu üst pozisyonlara dek açıktır. Çalışanlarımıza kurum içinde yatay ve dikey kariyer olanaklarını devamlı olarak sunmaktayız.

İç transferlerimiz olduğu gibi performans değerlendirmeleri doğrultusunda gerekli terfi/tayin uygulamalarımız bulunmaktadır.

Ayrılan çalışanlarımızla da “Çıkış Mülakatı” gibi süreçlerimiz bulunmaktadır.

İşe başlayacak çalışanlarımız, işe alım sürecinde ilgili pozisyonuna yönelik birebir görüşmelerin yanı sıra farklı araçlar kullanılarak değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.

İşe alımda kullandığımız araçlar;

  • Genel Yetenek Testi, Dikkat Testi, Hesaplama Testi
  • Muhakeme Testi
  • Kişilik Envanteri