İnsan Kaynakları Politikamız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi hizmet ile karşılayan, kalite anlayışımızın odak noktası olarak müşterilerimizi alan, kalite yönetim sisteminin etkinliğini, sürekli geliştirmeyi kendisine amaç edinen, çalışanlarımıza yaptıkları işten tatmin duyacakları, inisiyatif kullanacakları ortamlar yaratan, fayda maliyet dengesini gözeten, topluma, çevreye ve insana saygılı kuruluş olmayı " kalite politikası" olarak benimseyen OYAK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş.'nin İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite yönetimi uygulamaları bu çerçevede yapılandırılmıştır.

Görevlerinin gerektirdiği yetkilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni geleceğe taşıyacak, yeni projeler üretmek için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhu ile çalışan personelimiz en değerli kaynağımızdır.

İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Uygulamaları; verilen hedeflere ulaşabilmek için bir şirketin mevcut "iş bilgisini" kullanacak "insan kaynağı" potansiyeli ve bu potansiyelin "doğru yerde doğru bir şekilde kullanımının" en az finansal olanaklar kadar önemli olduğu gerçeği ile hareket etmeyi sağlayacak sistemlerin yapılandırılması ilkesini benimsemektedir.

İş ortağı, yol gösterici, işlevsel, öncülük eden, proaktif insan kaynakları yönetimi çerçevesinde "gelişime açık, kurumun organizasyonel yapısını destekleyici ve yapıcı sistemleri kurabilmek, yönetim, yöneticiler, çalışanlar adına verimin, kalitenin ve motivasyonun artış eğiliminde olduğu şirket kültürü oluşumuna katkıda bulunmak İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Birimi'nin en önemli prensibidir.