Oyak Portföy İkinci Değişken Fon

  • Son Güncelleme Tarihi: 24.10.2017 - 6:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 06.11.2008
Fon Toplam Değeri 980.976,38
Yatırımcı Sayısı 26
Birim Pay Değeri 0,000000

Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri %16,05
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili %30,68
Ters Repo/BPP %1,74
VİOP Nakit Teminat %3,09
Toplam %100

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon ağırlıklı olarak TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon esnek portföy yapısına sahip fon ters repo ve tahvil-bono piyasalarında aktif olarak yatırım yaparken, değişen piyasa koşullarına göre hisse senedi yatırımlarıyla getirisini yükseltmeyi amaçlar.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Karşılaştırma Ölçütleri ve Fon Getiri Oranları
Tarih Karşılaştırma Ölçütü Getiri Oranları
%30 KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ %70 BİST 100 ENDEKSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi(Aylık) Fonun Getirisi(Aylık)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş/çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden 0.000069 (yüzbinde altı nokta dokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %2,5185
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Satım Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu 58,001,086.06 5,800,108,606.06 0.99
Yaşar Holding A.Ş 289,832.15 28,983,214.87 0.00
Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 38,644.29 3,864,428.65 0.00
Oyak Girişim A.Ş. 437.48 43,747.50 0.00
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. 0.03 2.92 0.00
TOPLAM 58,330,000.00 5,833,000,000.00 1.00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi