OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)

  • Son Güncelleme Tarihi:

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 03.07.2017

Portföy Dağılımı

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OTK +KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir.
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi