OYAK PORTFÖY Birinci Borçlanma Araçları Fonu (OKT)

  • Son Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 - 5:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 29.07.2009
Fon Toplam Değeri61.706.811,48
Birim Pay Değeri0,064132

Portföy Dağılımı

Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 17,22
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 12,37
Finansman Bonosu% 70,38
Diğer% 0,03
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izlenecektir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü
OKT + %40 BİST - KYD ÖST DEĞİŞKEN ENDEKSİ
+ %40 BİST - KYD ORTA VADE DİBS
+ %20 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00411 (yüzbindedörtvirgülonbir) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı % 1,5 (yüzdebirvirgülbeş)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Alım Satım Yerleri TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları Yatırımcıların BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları Yatırımcıların BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00' den sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi