Ocak Ayı Sanayi Üretimi

  • 15.03.2019 09:48

Ocak ayında sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre %7.3 daralma gösterdi. Piyasa beklentisi %8.0 daralma yönündeydi. Mevsimsellikten arındırılmış bazda sanayi üretimi artışı beklentisi aylık %0.3 olurken gerçekleşme %1.0 oldu. Hatırlatmak gerekirse sanayi üretiminde son çeyrek daralması %7.3 olmuştu ve yılın ilk ayı gerçekleşmesi de ilk çeyrek için bir iyileşmeye işaret etmiyor. Ana alt kalemlerde takvim etkisinden arındırılmış bazda en yüksek düşüş %10.9 ile ara malı üretiminde gerçekleşti. Sermaye malları üretiminde yıllık düşüş ise %8.1 oldu. Sermaye mallarındaki düşüşü makina ve techizat üretimindeki %18.2’lik düşüşle birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemin yatırım performansı yılın ilk ayı itibariyle iç açıcı bir görünüm sergilemediğini görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse GSYH içinde sabit sermaye yatırımları son çeyrekte önceki seneye göre %12.9 daralma göstermiş; bu yılın Ocak ve Şubat aylarında reel kesim güven endeksi altında raporlanan sabit sermaye yatırımları sırayla %17.1 ve %15.8 yıllık daralma göstermişti. Sanayi üretimi yayılma endeksine göre geçen yıla göre büyüme gösteren sektörlerin yayılması son 3 aydır %25 seviyesinde. Bunun anlamı, büyüme gösteren sektör sayısında son 3 aydır bir değişim gözlenmiyor. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış bazda aylık artış gösteren sektör sayısı Ocak’ta %45.8’den %66.7’ye çıkmış ancak hem yıllık hem aylık artış gösteren sektörlerde henüz 6 aylık hareketli ortalamalar yukarıya dönmüş durumda değil. Ek olarak, temel ihracat sektörleri olan tekstil, basit metaller ve otomotiv üretimi Ocak ayında sırayla %5.2, %19.3, %11.6 daralma gösterdi. Bu da iç talebin yanı sıra ihracat performansının da büyümeye daha az katkıda bulunabileceği sinyalini veriyor. İlk çeyrek GSYH’de zaten bir daralma beklemekle birlikte Ocak ayı sanayi üretimi aşağı yönlü riskleri arttırmış durumda.