TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

 

Halka Arz Tarihleri : 18-19 Ocak 2018 Perşembe ve Cuma
Halka Arz Fiyatı : 15,50 TL
Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli : Ortak Satışı
Halka Arz Aracılık Türü : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü : 97.650.000 TL
Halka Arz Öncesi Sermaye : 21.000.000 TL   
Halka Arz Sonrası Sermaye : 21.000.000 TL   
Halka Arz Edilen Pay Adedi : 6.300.000 TL
Halka Açıklık Oranı : % 30
Halka Arza Teşvikler: : Yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını BIST’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle hesaplarında tutmaları durumunda, 30 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak üzere, %2 bonus (ilave) B grubu hamiline Trabzon Liman İşletmeciği A.Ş. payı almaya hak kazanacaklardır.
Ek Satış Hakkı : Yoktur
Satmama Taahhüdü : Ortaklar sahip oldukları payları (Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında alınacak paylar hariç) 1 yıl boyunca satmama, Şirket 1 yıl bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulunmuştur.
Fiyat İstikrarı: : Günlük Alım Emri Taahhüdü uygulaması nedeniyle yapılmayacaktır.
BIST’de Tahmini İşlem Görme Tarihi : 24-25 Ocak 2018
Tahsisat Grupları ve Oranları* : Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 5.670.000 TL (%90)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 630.000 TL (%10)  
Konsorsiyum Lideri : Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Lideri : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Üyeleri : Oyak Yatırım ve diğer kurumlar (Bakınız İzahname Sayfa 146 - 150 )
İzahname - Yayım Tarihi ve Yeri : 15/01/2018, www.kap.org.tr 

Söz konusu tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ortakların onayı ile Konsorsiyum Lideri tarafından değiştirilebilecektir. (*)