Mavi Jeans

 

Konsorsiyum Üyeleri:Oyak Yatırım ve diğer kurumlar (Bakınız İzahname Sayfa 198-200)

Halka Arz Tarihleri : 8 - 9 Haziran 2017 Perşembe ve Cuma
Halka Arz Fiyat Aralığı : 43,00 – 51,60 TL
Halka Arz Yöntemi :  Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli : Ortak Satışı
Halka Arz Aracılık Türü : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü : 23.749.000 TL nominal değerli 23.749.000 adet pay
Halka Arz Oranı : % 47,83
Ek Satış Hakkı :

3.562.350 TL nominal değerli 3.562.350 adet pay

Ek Satış Sonrası Halka Arz Oranı : % 55,00
Satmama Taahhüdü : Blue International Holding B.V. payların BİAŞ’ta işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca BİAŞ’ta ve BİAŞ dışında satmayacağını, payların
BİAŞ’ta işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca BİAŞ’ta
halka arz fiyatının altında satmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.
Mavi Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2017 tarihli kararıyla 180 gün boyunca bedelli
sermaye artırımı yapmayacağına ve maliki olabileceği payları satmayacağına
karar vermiştir.
Fiyat İstikrarı :

Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

BIST’de Tahmini İşlem Görme Tarihi :

15 - 16 Haziran 2017

Tahsisat Grupları ve Oranları : Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 2.374.900 TL nominal değerdeki (%10) kısmı
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 4.749.800 TL nominal değerdeki (%20) kısmı
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar 16.624.300 TL nominal değerdeki (%70) kısmı
Konsorsiyum Lideri :

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri :

Oyak Yatırım ve diğer kurumlar (Bakınız İzahname Sayfa 198-200)

İzahname - Yayım Tarihi ve Yeri  :

05/06/2017, www.kap.org.tr

İzahname_1 :

İzahname_1

İzahname_2 :

İzahname_2

İzahname_3 :

İzahname_3

İzahname_4 :

İzahname_4

İzahname Ek 1- Bağımsız Denetim Raporu :

İzahname Ek 1

İzahname Ek 2- Bağımsız Güvence Raporu :

İzahname Ek 2