Mistral GYO

Halka Arz Tarihleri : 12-13 Ocak 2017 Perşembe ve Cuma
Halka Arz Fiyati     : 5,50 TL
Halka Arz Yöntemi :  Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Sekli : Ortak Satışı
Halka Arz Aracilik Türü : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Sermaye : 39.000.000 TL  
Halka Arz Sonrasi Sermaye : 39.000.000 TL 
Halka Arz Edilen Pay Adedi :

9.750.000 TL, Tamamı Ortak Satışı

Ek Satis Hakki : Yoktur
Halka Arz Sonrasi Halka Açiklik Orani : %25
Satmama Taahhüdü :

Ortakların 1 yıl süre ile borsa fiyatının altında pay satışı yapmaması

Halka Arz Teşvikleri :

Yatırımcıların, 90 gün süre ile aralıksız Mistral GYO paylarını hesaplarında    tutmaları durumunda , söz konusu süre boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarını 5,68 TL’den geri alım taahhüdü

Söz konusu geri alım taahhüdü halka arz edilen payların %100’ü için geçerli olacaktır. (*)

BIST’de Tahmini Islem Görme Tarihi : 19-20 Ocak 2017
Tahsisat Gruplari ve Oranlari* :

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 6.825.000 TL (%70)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 2.925.000 TL (%30)

Söz konusu tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ortakların onayı ile Konsorsiyum Lideri tarafından değiştirilebilecektir. (*)

Konsorsiyum Lideri : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
Konsorsiyum Eş Lider : Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş
Konsorsiyum Üyeleri :

Oyak Yatırım ve diğer kurumlar (Bakınız Izahname Sayfa 152-154)

Izahname-Sirkülerin Yayim Tarihi ve Yeri :

01/05/2017, www.kap.gov.tr

Talep Formu : Talep Formu 
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu  :

Satış Duyurusu