Global Tower

Halka Arz Tarihleri : 20-21 Ekim 2016 Perşembe ve Cuma
Halka Arz Fiyati     : 3,82-4,46 TL
Halka Arz Yöntemi : Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Halka Arz Sekli : Ortak Satışı
Halka Arz Aracilik Türü : En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Sermaye : 345.343.444 TL  
Halka Arz Sonrasi Sermaye : 345.343.444 TL 
Halka Arz Edilen Pay Adedi :

75.074.662 TL nominal değerli,

75.074.662 adet pay, Tamamı Ortak Satışı

Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı : %21,7
Ek Satışa Sunulan Pay Adedi :

11,261.199 TL nominal değerli,

11.261.199 adet pay  (halka arzın %15’i)

Satmama Taahhüdü :

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.,

  1. a) Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başladığı tarihten itibaren  180 gün boyunca BİAŞ ve BİAŞ dışında satmama, b) 365 gün boyunca BİAŞ’ta halka arz fiyatının altında satmama taahhüdünde bulunmuştur.

         Global Tower, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmesinden itibaren 365 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama kararı almıştır.

Fiyat İstikrarı :

Payların BİAŞ’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

BIST’de Tahmini Islem Görme Tarihi : 27-28 Ekim 2016
Tahsisat Gruplari ve Oranlari* :

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 7.507.467 TL (%10)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 15.014.933 TL (%20)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 52.552.262 TL (%70)

Konsorsiyum Lideri : İş Yatırım
Konsorsiyum Üyeleri :

Oyak Yatırım ve diğer kurumlar (Bakınız İzahnme s: 215-218)

Izahname-Sirkülerin Yayim Tarihi ve Yeri :

15/10/2016, www.kap.gov.tr

Broşür

Broşür

Söz konusu tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ortakların onayı ile Konsorsiyum Lideri tarafından değiştirilebilecektir. (*)