OYAK YATIRIM HALKA ARZ EDİLİYOR!40 yıllık tarihimizle, tecrübenin ve uzman kadromuzun ışığında yatırım dünyasında bir adım öndeyiz. Güçlü iştirak yapımız, yenilikçi sektörlere yatırımlarımız ve global vizyonumuz ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

Sermaye piyasalarının tam kalbinde, sektörde öncü kimliğimiz ile gücümüze güç katarak ilerlediğimiz bu yolda, gelin birlikte yol alalım, birlikte büyüyelim!

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-3-4 Haziran 2021 tarihlerinde 18,65 TL sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı ile halka arz edilecektir.


OYAK Yatırım müşterisi iseniz, Sanal Şubemiz ve OYAK Trader uygulamamız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
OYAK Yatırım müşterisi değilseniz, hesap açmak için tıklayın.
Şubelerimiz ve 0850 222 0 414 Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para göndermek için gerekli bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu


Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Açıklama İçin Tıklayın.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
EK 1 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 Tarihlerine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 4 A- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı_DELOITTE İçin Tıklayın
EK 4 B- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı _KPMG İçin Tıklayın
EK 5 - Hukukçu Raporu ve Ekleri İçin Tıklayın
EK 6 - 31.03.2021 Tarihine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 30 Mayıs 2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) ve Şirket’in (www.oyakyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Şirket OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker OYYAT
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı’lara dağıtım “Eşit Dağıtım” esasına göre yapılacaktır.
Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı gruplarına verilecek pay miktarına OYAK Yatırım ve Halka Arz Eden Ortak birlikte karar verecektir.
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 88.330.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 94.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 5.670.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
22.530.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.700.000 (Ek Satış)
Toplam 28.200.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 32.900.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 525.930.000 TL (Ek Satış Dahil 613.585.000 TL)
Halka Açıklık Oranı %30 (Ek Satış Dahil %35)
Halka Arz Fiyatı 18,65 TL
Halka Arz Tarihleri 2 -3- 4 Haziran 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar
9.870.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%35)
9.870.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
8.460.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler
Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir. Şirket'in hakim ortağı; Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), OYAK Yatırım'ın ön onayı alınmaksızın ilk Halka Arzı takiben 4 ay boyunca dolaşımı artırıcı nitelikte Şirket hissesi satmamayı ve/veya ihraç etmemeyi kabul etmiştir. Şirket'in mevcut ortağı OYAK, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ek pay satışı gerçekleştiren ortağın elde ettiği ek pay satış gelirinin (en fazla 87.665.000 TL) kullanılması planlanmaktadır.