Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 17 Nisan - 19 Nisan 2024
Halka Arz Fiyatı: 135,00 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Müşteri İletişim Merkezi temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
Bağımsız Hukukçu Raporu ve Beyanı İçin Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve YK Kararı İçin Tıklayın
Cushman & Wakefield Sektör Raporu İçin Tıklayın
Cushman & Wakefield Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
Gayrimenkul Değerleme Raporları İçin Tıklayın
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın

Şirket Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker RGYAS
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 303.716.888,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 331.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 27.283.112 TL nominal (Sermaye Artırımı)
6.074.338 TL nominal (Ortak Satışı)
33.357.450TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü 4.503.255.750 TL
Halka Açıklık Oranı 10,08%
Halka Arz Fiyatı 135,00 TL
Halka Arz Tarihleri 17 Nisan - 19 Nisan 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 26.685.960 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%80) - Eşit Dağıtım

6.671.490 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da satmayacaklarını,bu sonucu doğuracak herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanları, burada yer alan kısıtlamalara tabi olduklarını bildireceklerini ve SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleriçerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Mevcut pay sahipleri, İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur. Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiç bir şekilde Borsa'da satmayacaklarını,bu sonucu doğuracak herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanları, burada yer alan kısıtlamalara tabi olduklarını bildireceklerini kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Diğer Taahhütler Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.510.426.049 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir finansal borçların geri ödenmesinde, ilişkili taraflara ticari olmayan borcun geri ödenmesinde, işletme sermayesi finansmanında ve Maltepe Park konut yatırımında kullanılacaktır.

Fiyat İstikrarı 30 gün süreyle yapılması ve 1.125.813.937,50 TL kadar bir fiyat istikrarı fonu kullanılması planlanmaktadır

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 05.04.2024 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde (https://rgy.com.tr, https://www.denizyatirim.com ve https://www.akyatirim.com.tr) yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.