Verusa Holding, geri alıma ilişkin programın süre ve miktar yönünden artırılarak revize edilmesine karar verdi [FNC-NEWS]

  • 28.12.2023 06:29


Verusa Holding, Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın süre ve miktar yönünden artırılarak revize edilmesine karar verdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan ve 14.02.2023 ve 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilen şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 315.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 267.443.565,25-TL fon kullanılarak sermayenin %3,9227'sini temsil eden 2.745.862 adet pay borsadan satın alınmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,
-Geri alınan paylar için ayrılan 315.000.000 TL tutarındaki fonun 315.000.000 TL daha artırılarak 630.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 3.500.000 adetin ise 4.500.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,
-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter