Verusa Holding, Pay Geri Alım Programı'nı revize etti [FNC-NEWS]

  • 15.02.2023 06:21


Verusa Holding, Pay Geri Alım Programı'nı revize etti.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 105.000.000 TL tutarındaki fonun azami 215.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 1.750.000 adet pay sayısının azami 2.750.000 adet olarak revize edilmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
karar verilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter