Camiş Madencilik'inkalker ocağı ve dolomit ocağı kapasite artışı ile ilave kurma-eleme-öğütme tesisi projelerine "ÇED Olumlu" kararı verildi [FNC-NEWS]

  • 01.07.2022 09:42


Camiş Madencilik tarafından Kırklareli'de yapılması planlanan kalker ocağı ve dolomit ocağı kapasite artışı ile ilave kurma-eleme-öğütme tesisi projelerine "ÇED Olumlu" kararı verildi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"KIRKLARELİ ili MERKEZ, ilcesi Kapaklı Köyü, E18b1 ve E18b4 paftalarında, 558,62 hektarlık ÇED Alanı mevkiindeki CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN.48678 No'lu Kalker Ocağı ve RN 1927 No'lu Dolomit Ocağı Kapasite Artışı ve RN 1927 No'lu Sahada Bulunan Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ile İlave Kırma-Eleme-Öğütme Tesisi Kurulması projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup KIRKLARELİ Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.  "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey