***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

  • 13.01.2020 18:25

***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Global Menkul Değerler  A.Ş. (GLBMD) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle GLBMD payında 14/01/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
GLBMD payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 13/02/2020'dir.
 
Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı (Hülya SÖZÜBİR) hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Ayrıca aşağıda adı belirtilen yatırımcıya (Burak SÖZÜBİR) uygulanan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerinin ise 14/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
 
    Yatırımcı  Adı ve Soyadı
    MKK  Sicil Numarası

    Hülya  SÖZÜBİR
    25151159

    Burak  SÖZÜBİR
    44016141

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/04/2020'dİr.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812191


BIST