SPK, Gediz Ambalaj pay piyasası işlemleriyle ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak, 4 kişiye işlem yasağı getirildi

  • 29.11.2019 06:29

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(GEDZA) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri
kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi
uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar
verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ayhan Güler, Melih
Erkut ve Hava Kurt hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Ayrıca, Gediz Ambalaj pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler
nedeniyle Ayhan Güler, Melih Erkut, Hava Kurt ve Münevver Fatma Güler
hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak
Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda
2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildi.
Gediz Ambalaj pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle
hakkında suç duyurunda bulunulmasına karar verilen Ayhan Güler'in
V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 17/1 maddesi uyarınca sahip olduğu
tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine
karar verildi.

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=64

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey