***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

  • 26.08.2019 13:45

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-30.06.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü
Değişikliğin Nedeni
Tablodaki Diğer Varlıklar bilgisinin şehven hatalı yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

9 Ağustos 2019 tarihinde KAP`ta açıkladığımız 01.01.2019-30.06.2019 dönemine ilişkin finansal tablo dipnotlarında Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü dipnotunda " Diğer Varlıklar" kalemi şehven hatalı yazılmıştır.
Diğer Varlıklar kalemi düzeltilmiş hali ile tablo aşağıda gösterilmiştir.
Konsolide Olmayan/Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemler
Tebliğdeki İlgili Düzenleme
Cari Dönem (TL)
Önceki Dönem (TL)

A Para ve Sermaye Piyasası Araçları III-48.1. Md. 24 / (b) 59.146 142.952
Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler,
B Gayrimenkule Dayalı Haklar III-48.1. Md. 24 / (a) 123.769.047 127.142.711
C İştirakler III-48.1. Md. 24 / (b) 1.941.879 2.014.090
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan) III-48.1. Md. 23 / (f) 15.325 --
Diğer Varlıklar 5.070.369 5.908.227
D Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı) III-48.1. Md. 3 / (p) 130.855.766 135.207.980
E Finansal Borçlar III-48.1. Md. 31 10.634.397 12.790.090
F Diğer Finansal Yükümlülükler III-48.1. Md. 31 -- --
G Finansal Kiralama Borçları III-48.1. Md. 31 895.712 1.313.713
H İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan) III-48.1. Md. 23 / (f) 30.685.429 26.423.843
I Özkaynaklar III-48.1. Md. 31 84.555.261 90.190.858
Diğer Kaynaklar 4.084.967 4.489.476
D Toplam Kaynaklar III-48.1. Md. 3 / (p) 130.855.766 135.207.980
Saygılarımızla
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784018


BIST