BASIN BÜLTENİ-Teknolojide Kadın Derneği'nin lansmanı bugün gerçekleştirildi

  • 19.03.2019 18:10

19 Mart 2019 İstanbul Ocak ayı itibariyle 70 bireysel ve kurumsal
kurucu üyesinin desteğiyle faaliyete geçen Teknolojide Kadın Derneği
(Wtech)’nin lansmanı kurucu üyeleri, iş ve akademi dünyasından
katılımcılarla 19 Mart günü Swissotel The Bosphorus’da
gerçekleştirildi.
Kurucu Başkanlığını 360+ Medya Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney’in
yaptığı, Mentoro Platform Ortağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selen Kocabaş’ın Eş Başkanı olduğu Derneğin açılışında kuruluş
hikayesi, amaç ve hedefleri, çarpıcı sektör rakamları paylaşıldı.
Derneğin Kurucu Başkanı Zehra Öney açılış konuşmasında “Beni
buraya getiren hayat yolculuğum aslında Teknolojide Kadın’ın örnek bir
hikayesi. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine ve
evrimleşmesine denk gelen bir jenerasyonun çocuğuyum. İş hayatına
girdiğim dönem itibariyle sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşadım Ama
ben bu yolculuğumda Kadın olarak kendimi hep yalnız hissettim.
“Teknoloji erkek işidir” şeklindeki kodlanmamızın ve bu alanda
erkeklerin sayıca üstünlüğünün bunun en önemli nedeni. İşte bu
çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak
teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Kadın
odağında çalışmanın gücüne inanıyorum, Türkiye’nin en büyük gücü
çalışkan, duygusal zekası yüksek Kadınlarıdır bu gücü teknoloji ile ne
kadar bütünleştirir yoğunlaştırırsak Türkiye’nin o kadar ileri
gideceğine inanıyorum. Yetenek yönetimi çalışmalarımızda kadınlar
kadar erkekleri de %20 kota ile desteklemeyi istediğimizi özellikle
belirtmek isterim“ dedi .
Dernek Eş Başkanı Selen Kocabaş da gerçekleştirdiği konuşmada
derneğe katılış sürecinden bahsederek “Küresel ekonomide gelişim ve
kalkınmaSTEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik + sanat) ile
mümkün.Teknoloji ve dijitalleşme ekonomiyi dönüştürüyor. STEM alanında
okuyan ve çalışan kadının desteklenmesi ve iş hayatında karar alma
mekanizmaları içerisinde yer alması ülkemiz ve global dünya için en
büyük fırsat. Bu nedenle biz Wtech olarak STEM ve kadına odaklanarak
çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki, 2023
yılı için Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5
milyonunun STEM istihdamı olacağı, bu ihtiyacın karşılanmasında lisans
ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık %31 açık olacağı
öngörülmektedir. %31 dediğimiz rakam çok önemli bir oran. Bu açığı
kapatmamız, şu anki fırsat eşitsizliği ile mümkün değil. O nedenle
kadınlar fırsat, top yekün STK’lar olarak, İş dünyası, Kamu ve Akademi
hep birlikte bir bütün içerisinde ve birbirimizin değer yaratımına
destek vererek önemli bir mesela haline getirmemiz ve bu taraftaki
kadın güçlenmesine odaklanmamız gerekiyor. Resimin içine STEM mezunu
kadınlarımızın katılması şart. İnovasyon ve yaratıcılığın temelini
oluşturan STEM. Kalkınma ve büyüme de STEM ile olacak.” dedi.
Kurucu Başkan Zehra Öney ve Eş Başkan Selen Kocabaş’ın teknoloji
sektöründe kadın oranları, derneğin bu alandaki planları ve projeleri
hakkında görüşlerini paylaştıkları bir panel oturumu gerçekleştirildi.
Panel de Zehra Öney çarpıcı araştırma sonuçlarını da paylaşarak
“Honeypot Teknoloji Endeksi 2018 raporunda, OECD ve AB'den 41 ülkeyi
kapsayan araştırmanın bizim açımızdan en kıymetli sonucu STEM
bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının 37.11 ile en yüksek
olduğu ülkenin Türkiye olması. Ama teknoloji sektörüne baktığımızda
Türkiye de kadın istihdamı %9.91 oranında. Wtech olarak teknoloji
araçtır, yaratan insan amaçtır diyoruz. Teknolojiyi yaratan da
insandır. Teknolojiyi yaratmayı öğrenelim, teşvik edelim,
kadınlarımızı bu yolda motive edelim. Dedi.
Etkinliğe katılan 220 den fazla Teknoloji, lokal global
şirketlerin üst düzey temsilcileri teknoloji ve toplum kavramının
öneminden ve kadınların bu alanda çeşitlenmesi ile ülke ekonosisinin
küresel rekabetin güçleneceğinden bahsettiler. Katılımcılar renkli
anlar da yaşadılar. Panel öncesi sahne alan Soprano Ekin Naz Kaptan
performansıyla izleyicileri etkiledi. Ayrıca, etkinlik alanındaki
teknolojik oyuncaklar sayesinde davetliler teknolojik deneyimler
edindiler ve keyifli vakit geçirdiler.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey