Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar

  • 01.04.2017 23:08

Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar için Duyuru (2017-2018 yılı)

Sermaye Piyasası Kanununun 83’üncü maddesi dördüncü fıkrası ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı” başlıklı 24’üncü maddesi;

“Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden; yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir.”

Hükmünü içermektedir.

Buna göre 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak;

Kurumumuz nezdinde on yıl içinde hiç bir işlem, talep veya yazılı talimat olmayan hesaplarda bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler söz konusu zamanaşımı kapsamındadır. Buna göre yatırımcılarımızın 2018 yılı içerisinde hesaplarının zamanaşımına uğrayacağı tarih, Kurumumuz nezdinde gerçekleştirdikleri son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren tarihsel olarak geçecek 10 yıllık süre olup her yatırımcı için farklı olabilecek son işlem tarihinden itibaren 10 yıllık süre dolmadan önce Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir. Gerekli başvuruyu yapmamaları halinde Kanun ve Yönetmelik gereği yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri zamanaşımına uğramış olarak Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde hesap sahipleri tarafından on yıl içinde hiç bir işleme, talebe veya yazılı talimata tabi olmaması nedeniyle 2018 yılı içinde zamanaşımına uğrayacak hesaplara Kurumumuzun web sayfasından TC kimlik no ve diğer bilgilerle gerekli sorgulamalar yapılarak veya Kurumumuz Çağrı Merkezinden bilgi alarak ulaşılabilmektedir. Yatırımcılarımızın zamanaşımına konu olacak hesapları bulunması halinde 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacağı tarihten önce geçerli kimlik belgeleri ile Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

2017 Yılı Zaman Aşımı Listesini İsim Tarih Bazında Almak için tıklayınız

2018 Yılı Zaman Aşımı Listesini İsim Tarih Bazında Almak için tıklayınız

İsim veya TCKN ile Sorgulama yapmak için tıklayınız