Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil Ve Bono Fonu

  • Son Güncelleme Tarihi: 24.10.2017 - 7:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 29.07.2009
Fon Toplam Değeri 21.142.356,67
Yatırımcı Sayısı 310
Birim Pay Değeri 0,000000

Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri %0,00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili %0,00
Ters Repo/BPP %0,25
VİOP Nakit Teminat %0,00
Toplam %100

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, Tebliğ'in 5. maddesinde belirtilen fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran B Tipi Tahvil ve Bono Fonu niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak araçların seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım strateji izleyecektir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Karşılaştırma Ölçütleri ve Fon Getiri Oranları
Tarih Karşılaştırma Ölçütü Getiri Oranları
%30 KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ %70 BİST 100 ENDEKSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi(Aylık) Fonun Getirisi(Aylık)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş/çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00411 (yüzbindedörtvirgülonbir) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %1,5 (yüzdebirvirgülbeş)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00' den sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu 58,001,086.06 5,800,108,606.06 0.99
Yaşar Holding A.Ş 289,832.15 28,983,214.87 0.00
Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 38,644.29 3,864,428.65 0.00
Oyak Girişim A.Ş. 437.48 43,747.50 0.00
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. 0.03 2.92 0.00
TOPLAM 58,330,000.00 5,833,000,000.00 1.00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi