OYAK Grubu ve İştirakleri

1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı Yasa ile kurulmuş olan OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi dışındaki ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine sunduğu hizmet ve ürünler anlamında bir hayat sigortası kuruluşu ve aynı zamanda bir kredi kurumu olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Temel hedefleri, üyelerine en üst düzeyde nema sağlamak ve katma değeri yüksek hizmet sunmak olan OYAK, bu hedeflerine ulaşmak amacıyla varlıklarını finansal ve iştirak yatırımlarıyla değerlendirmektedir.

Detaylı bilgi için : www.oyak.com.tr

İştiraklerimiz : www.oyak.com.tr

OYAK Grubunun sanayi alanındaki şirketleri, demir-çelikten kimyaya, çimento üretiminden enerjiye ve otomotive kadar çeşitlilik gösteren; aralarında Türkiye’nin en büyük tesislerini de barındıran lider konumundaki kuruluşlardan oluşmaktadır. Grubun diğer ağırlıklı faaliyet alanı ise hizmet iş koludur. OYAK’ın hizmet sektöründe inşaattan lojistiğe, turizmden güvenliğe farklı iş kollarında çok sayıda şirketi bulunmaktadır. Ayrıca OYAK, iştirak ettiği yurt içi ve yurt dışı şirketler vasıtasıyla bankacılık, tüketici finansmanı ve sermaye piyasalarında aracılık iş kollarında da varlığını sürdürmektedir.

2017 yılı konsolide sonuçlara göre OYAK Grubunun toplam hasılatı 37 milyar TL’ye, toplam varlıkları ise 73.9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Grubun 2017 yılı toplam ihracatı 4.4 milyar ABD Doları'dır.

OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim, satış, ihracat ve ödediği vergi ile Türkiye ekonomisine artan oranda katma değer sağlamakta, ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.

Detaylı bilgi için : www.oyak.com.tr

İştiraklerimiz : www.oyak.com.tr