Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde 32,00 TL – 38,00 TL fiyat aralığından, en iyi gayret aracılığı ile halka arz edilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı talepleri yalnızca fiyat aralığının tavanından toplanacaktır.


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para göndermek için gerekli bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahipleirne Satış Duyurusu İçin Tıklayın
EK 1 – Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
EK 2 – Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - Bağımsız Denetçi Raporu İçin Tıklayın
EK 4 – Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 5 - Bağımsız Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 – Fonun Kullanım Yeri Raporu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu İçin Tıklayın

Şirket Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 31.724.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 43.724.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 12.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
6.378.752 TL nominal (Ortak Satışı)
2.756.809 TL nominal (Ek Satış)

Toplam 18.378.752 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 21.135.561 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 588.120.064 TL - 698.392.576 TL (Ek Satış Dahil 676.337.952 TL - 803.151.318 TL)
Halka Açıklık Oranı %42,03 (Ek Satış Dahil %48,34)
Halka Arz Fiyatı 32,00 TL - 38,00 TL
Halka Arz Tarihleri 6-7 Mayıs 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar
11.027.251 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%60)
5.513.626 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
1.837.875 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Taahhütler
Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Mustafa Ergün, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi Sinan Güçlü, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi Bülent Koray Aksoy, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi Mürsel Özçelik, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi Gözde Girişim, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; taahhüt etmişlerdir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri; Mustafa Ergün, Sinan Güçlü, Bülent Koray Aksoy ve Mürsel Özçelik Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, taban fiyattan hesaplandığında 88,2 milyon TL'ye, tavan fiyattan hesaplandığında 104,8 milyon TL'ye tekabül eden hasılat kullanılacaktır.