Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş., 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında 28,00 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 23 Mayıs - 24 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı: 28,00 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Müşteri İletişim Merkezi temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
Şirket İç Yönergesi İçin Tıklayın
2021-2023 Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
2024 1.Çeyrek Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
Bağımsız Hukukçu Raporu ve Beyanı İçin Tıklayın
Gayrimenkul Değerleme Raporları için Tıklayın
G.Menkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı için Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve YK Kararı İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu İçin Tıklayın

Şirket Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker OZYSR.HE
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 85.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 103.200.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 18.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
7.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
26.000.000 TL nominal (Toplam)
5.200.000 TL nominal (Ek Satış, Talep Gelmesi Halinde Ortak Satışı)
31.200.000 TL nominal (Ek Satış Olması Halinde Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü Ek Satış Olmaksızın 728.000.000 TL Ek Satış Olması Halinde İse 873.600.000 TL
Halka Açıklık Oranı Ek Satış Olmaksızın %25,19 Ek Satış Olması Halinde İse %30,23
Halka Arz Fiyatı 28,00 TL
Halka Arz Tarihleri 23 Mayıs - 24 Mayıs 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Ana Pazar
Tahsisatlar Tüm yatırımcıların mükerrer talep kontrolü yapılacak olup aynı veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecek olup, mükerrer talepler iptal edilecektir.

Taahhütler Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş. 03.05.2024 ve 2024/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar'ın 03.05.2024 tarihli taaahütleri ile Şirket Paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, Şirket nezdinde sahibi olduğu halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da ve/veya Borsa Dışında satışa veya halka arza konu edilmemesine bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa'ya veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışında yer alan menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş. 21.11.2023 ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca maliki olduları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini tahattüt etmişlerdir. Bununla birlikte Şirket'in mevcut pay sahipleri Çokyaşar Holding, Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar 14.03.2024 tarihli taahütname ile Şirkey paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip olduğu Şirket paylarını, Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği hususunda taahhütte bulunmuşlardır.

Diğer Taahhütler Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 470.678.933 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %30'luk kısmına karşılık gelen tutarın işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %40'lık kısmının finansman maliyetinin azaltılmasında, %30'luk kısmının ise yatırım finansmanı ve makine ekipman alımlarında kullanılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Brüt Halka Arz gelirinin %20'sine karşılık gelen 6.240.000 TL Nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 17.05.2024 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde (https://www.ozyasar.com.tr ve https://www.qnbfi.com/) yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.