Onur Yüksek Teknoloji A.Ş., 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında 49,50 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 22 Mayıs - 23 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı: 49,50 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Müşteri İletişim Merkezi temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
Şirket İç Yönergesi İçin Tıklayın
2021-2023 Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
2024 1.Çeyrek Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları İçin Tıklayın
Bağımsız Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
Bağımsız Hukukçu Beyanı İçin Tıklayın
Taşınmaz Değerleme Raporları için Tıklayın
G.Menkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı için Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve YK Kararı İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu İçin Tıklayın

Şirket Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker ONRYT.HE
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 50.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 62.830.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 12.830.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
6.900.000 TL nominal (Ortak Satışı)
19.730.000 TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü 976.635.000 TL
Halka Açıklık Oranı 31,40%
Halka Arz Fiyatı 49,50 TL
Halka Arz Tarihleri 22 Mayıs - 23 Mayıs 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Ana Pazar
Tahsisatlar Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Taahhütler Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortakları Cengiz Dede, Noyan Burçin Dede, Tolga Dede, Zeynep Dede Zülfikar ve Nurgül Dede Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ilgili payların başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacağını, yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık eya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Diğer Taahhütler Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 608.255.635,22 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin iş geliştirme ve işletme sermayesi finansmanında, ar-ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde, kapasite artışı ve diğer çeşitli yatırımlarda ve finansal borç ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı Fiyati istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 17.05.2024 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde (https://www.onur.net/ ve https://global.com.tr/) yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.