Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 15 Mayıs - 17 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı: 70,00 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Müşteri İletişim Merkezi temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
Şirket İç Yönergesi İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
Bağımsız Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve YK Kararı İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu İçin Tıklayın
Aden Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EVA Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
KPMG Sektör Raporu ve Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın

Şirket Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker HRKET
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 96.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 115.200.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 19.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
4.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
24.000.000 TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü 1.680.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı 20,83%
Halka Arz Fiyatı 70,00 TL
Halka Arz Tarihleri 15 Mayıs - 17 Mayıs 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 17.760.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%74) - Eşit Dağıtım

6.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım

240.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%1) - Eşit Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Ahmet Altunkum, Abdullah Altunkum, Samet Gürsu, Cemalettin Gürsu, Seddar Sacid Gürsu ve Sena Gürsu'nun ayrı ayrı verdikleri 19.01.2024 tarihli taahütleri ile Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır. Şirket'in mevcut pay sahipleri Şirket paylarının halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, belirtilen süre içerisinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır. Şirket'in mevcut pay sahipleri işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı kapsayacak şekilde, paylarını (halka arz edilen kısım hariç) borsa dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerin doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.

Diğer Taahhütler Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.294.615.910 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %50-60'lık kısmına karşılık gelen tutarın makine ekipman ve tesis proje yatırımlarında kullanılması, %20-25'lik kısmının finansal borçların azaltılmasında %20-25'lik kısmının ise Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı Fiyat istikrarı işlemleri payların Borsa'da işkem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirlerinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %50'si kullanılacaktır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 10.05.2024 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde (www.hareket.com , www.tskb.com.tr ve www.yf.com.tr) yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.