***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  • 20.12.2022 23:36

***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısının Eski Adresine Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Toplantısının Eski Adresine Alınması

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2022
Genel Kurul Tarihi 27.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 3