Anatolia Tanı, Alpha hissedarlarından Alper ve Elif Akyüz'ün paylarının tamamını devralacak [FNC-NEWS]

  • 26.05.2022 06:24


Anatolia Tanı, Alpha hissedarlarından Alper Akyüz ve Elif Akyüz'ün Alpha sermayesine iştirak paylarının tamamını temsil eden payları devralacak.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Bağlı ortaklığımızın paylarının devralınması hakkında 07.10.2021 tarih ve 2021-29 tarihli kararı ile Sermaye?Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına?ilişkin hususlar çerçevesinde halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün?yerine getirilmesi amacıyla  
Legnano, 20025, Milano, İtalya'da bulunan ve 09904620961 sicil numarası ile Milano, Monza, Brianca Lodi Şirketler Sicili'ne kayıtlı ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Alpha IVD S.p.A ("Alpha") hissedarlarından Alper AKYÜZ ve Elif AKYÜZ'ün Alpha sermayesine iştirak paylarının tamamını temsil eden sırasıyla 140.000 ve 90.000 adet paylarının devralınmasına, 
Söz konusu pay devir işlemini tamamlamak amacıyla gerekli olabilecek diğer her türlü işlemin yapılmasına karar verilmişti. "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey