Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri'ni imzalayan Türkiye'deki ilk kuruluş oldu

  • 24.09.2021 10:31

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sürdürülebilir kalkınmaya
sağladığı destek ve sorumlu bankacılık anlayışıyla, Etki Yönetimi
Çalışma Prensipleri'ni (Etki Prensipleri) imzalayan Türkiye'deki ilk
kuruluş oldu.

Banka, böylece etki yatırımlarının yönetilmesi için daha fazla
disiplin, şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlama hedefiyle küresel bir
standart uygulama taahhüdünü kamuoyuna açıklamış oldu.

Türkiye'de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki
yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma
Kurulu'nun (EYDK) kurucu üyesi olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası, Etki Yönetimi Çalışma Prensiplerini imzalayan Türkiye'deki
ilk kuruluş oldu.

Türkiye'nin geleceğine ve sürdürülebilir kalkınmasına hizmet ederek
Türkiye'de örnek teşkil edecek işlere imza attıklarını belirten
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Etki
Yönetimi Çalışma Prensipleri de bu örnek çalışmalar arasında yerini
aldı. Ülkemizde söz konusu prensipleri imzalayan ilk kuruluş ve bu
anlamda öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Banka olarak, etki
yönetimi sistemlerini uluslararası perspektifte sürekli olarak
geliştirilebilen ve iyi uygulamaların örnek alındığı bir referans
noktası olarak görüyoruz. Biz de global ve yereldeki iş birliklerimiz
ile şirketlere, organizasyonlara ve fonlara etki yatırımları
aracılığıyla finansal, sosyal ve çevresel kazanımlar sağlanmasına
katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kredi vadesi boyunca, kredi tutarından bağımsız olarak tüm finansman
türlerine çevresel ve sosyal izleme süreci uygulayan öncü
kuruluşlardanız.

İlgili tüm politika ve prosedürlerin Dünya Bankası standartları ile
uyumlu olduğunu vurgulayan Öztop, "Finansman büyüklüğünden ve
sektörden bağımsız olarak tüm kredilendirme faaliyetlerimizde rutin
karar alma süreçlerimizin bir parçası olarak çevresel ve sosyal
risklerin değerlendirmesini yapıyoruz. Müşterilerimizin çevresel ve
sosyal performanslarını tüm finansman türlerinde kredi tutarından
bağımsız olarak ve kredi vadesi boyunca IFC performans standartlarına
uygun şekilde takip eden bir banka olarak, hem müşterilerimizin hem
de projelerinin risklerini ayrı ayrı analiz ediyor, çevresel ve sosyal
aksiyon planları hazırlayarak kapasitelerinin geliştirilmesini
destekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz çevresel ve sosyal aksiyon
planları ile sadece çevresel sosyal risklerin önlenmesini değil, aynı
zamanda pozitif etki yaratmayı da çok önemsiyoruz " şeklinde konuştu.

Etki yatırımcılığı misyonu çerçevesinde enerji verimliliği, kaynak
verimliliği, istihdam, teknolojik gelişim ve dijitalleşme projelerine
kaynak sağlamayı stratejik öncelik alanı olarak belirlediklerini de
sözlerine ekleyen Öztop, "2020 yılsonu itibarıyla kredi portföyümüzün
yüzde 57'sini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine
sağlanan finansmanlar oluşturuyor. Finanse ettiğimiz temiz enerji
projeleri ve iş birlikleri sayesinde 2020 yılsonu itibarıyla yıllık
yaklaşık 3 milyon ton sera gazı emisyonu salımına engel olduk ve iklim
değişikliği ile mücadelede olumlu çevresel etki yarattık. Sektörümüzün
sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak amacıyla etki
yatırımcılığı alanındaki öncü çalışmalarımıza devam etmeyi
hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri:

Finansal getirinin yanında ölçülebilir pozitif çevresel ve sosyal etki
yaratılması amaçlanan yatırımlara yönelik etki yönetim sistemlerinin
tasarımı ve uygulanması için bir çerçeve olmayı amaçlar. Uluslararası
Finans Kurumu (IFC) başta olmak üzere önde gelen uluslararası finans
kuruluşları ve etki yatırımcıları tarafından geliştirilen prensiplere,
şu anda 33 ülkeden yaklaşık 420 milyar dolarlık varlığı kapsayan 137
imzacı katıldı.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey