***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

  • 31.08.2021 16:38

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burak Altay (%2,83 oranındaki pay sahibi BB Enerji Yatırım Sanayi veTicaret A.Ş.'nin tamamı da Burak Altay'a aittir.) 257.016.630,82 TRY 18,36

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8555640 TRY 8555640 TRY 0,61 (A) grubu paylar Şirket Esas Sözleşmenin 7, 8 ve 10?uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Başkan ve Başkan Vekili Seçilme, Şirketi Temsil ve Genel Kurulda Oy Hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İşlem Görmüyor
B Nama 1391444360 TRY 1391444360 TRY 99,39 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çan2 Termik A.Ş. Elektrik Üretim 320000000 245610000 TRY 76,77 Bağlı Ortaklık
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik Satış 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Elektrik Üretim 615000 307500 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Madencilik 12600000 12600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Elektrik Üretim 2650000 2385000 TRY 90 Bağlı Ortaklık
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. Elektrik Üretim 5601000 4480800 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Doğalgaz Satış 4312000 3881662 TRY 90,02 Bağlı Ortaklık
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 50000 48000 TRY 96 Bağlı Ortaklık
Suda Maden A.Ş. Madencilik 44900000 44900000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Projeleri Geliştirme 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Madencilik 10000 5200 TRY 52 Bağlı Ortaklık
Odaş Enerji CA LLC Elektrik Üretim 450000000 225000000 UZS 50 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Madencilik 600000 460560 TRY 76,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. Madecilik 550000 422180 TRY 76,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960972


BIST