***HLY* *ODAS* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

  • 29.08.2021 17:48

***HLY******ODAS******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 600.000.000 TL'den 1.400.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 800.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 31.203.426,00 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 18.000.000 % 57,69 Fon Yönetimi İngiltere Kendi nam ve hesabına
ÖMER HALİT CELEP 5.000.000 % 16,02 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 4.445.734 % 14,25 Fon Yönetimi Türkiye Kendi nam ve hesabına
DEMERGON FUNDS 3.200.000 % 10,26 Fon Yönetimi Lüksemburg Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960880


BIST