Kalkınma Yatırım Bankası enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor

  • 19.08.2021 11:08

Kalkınma Yatırım Bankası, tükettiği elektriği yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlayan şirketlerin sahip olduğu, I-REC Uluslararası
Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı aldı. Banka, Aksa Elektrik
aracılığıyla aldığı bu sertifika ile 2020 yılında elektrik tüketiminin
tamamını güneş enerjisi santralinden sağlayarak toplamda 21.565 ağacı
kurtardı ve 469 tonluk karbon salımını engelledi.

Kalkınma Yatırım Bankası, Hollanda merkezli The International
Renewable Energy Certificate Standard Foundation (I-REC Standard)
tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını
işletmeler ve tüketiciler nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen
I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın sahibi oldu.
Banka, Aksa Elektrik aracılığıyla aldığı bu sertifika ile 2020 yılında
tükettiği elektriğin yüzde 100'ünün yenilenebilir enerji
kaynaklarından geldiğini belgeledi.

I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın Bankanın çevre
ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar açısından
önem taşıdığını belirten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim
Öztop, "Yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını işletmeler ve
tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen bu sertifika,
üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini
ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlıyor. Yenilenebilir
enerjiyi odağına almış bir Banka olarak, 2020 yılında tükettiğimiz
enerjinin tamamını güneş enerjisi santrallerinden sağladık. 2020
yılında 950 MWh yeşil enerji satın alımı yaparak toplamda 21.565
ağacın yok olmasını ve 469 ton karbonun doğaya salımını engelledik.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Türkiye'de
örnek teşkil edecek işlere imza atıyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı
çalışmalarımızla çevreye ve doğaya katkı sağlıyoruz. 2021 yılında da
tükettiğimiz elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamaya
devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine
sağladığımız finansman desteklerine ek olarak kendi enerjimizi de
yeşil kaynaklardan temin ederek karbon nötr hedefine giden yolda
sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey