***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

  • 30.07.2021 23:45

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -441 0 0 0 -5.538 0 0 0 0 190.602 184.623 0 184.623
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 0 30.666 0 0 682.612 579.388 190.602 2.541.036 0 2.541.036
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 660 0 0 0 -17.306 0 0 0 0 408.217 391.571 391.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 0 -2.392 0 0 1.763.876 -270 408.217 3.979.500 0 3.979.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.028.056 3.210.198 8.238.254 4.822.190 4.407.441 9.229.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 62.011 659.509 721.520 54.826 675.830 730.656
Teminat Mektupları
62.011 621.201 683.212 54.826 642.008 696.834
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2 0 2 2 0 2
Diğer Teminat Mektupları
62.009 621.201 683.210 54.824 642.008 696.832
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.308 38.308 0 33.822 33.822
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 38.308 38.308 0 33.822 33.822
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3) 4.336.115 1.941.661 6.277.776 4.752.554 3.692.960 8.445.514
Cayılamaz Taahhütler
7.374 75.411 82.785 0 24.399 24.399
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.374 50.882 58.256 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 24.529 24.529 0 24.399 24.399
Cayılabilir Taahhütler
4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 7.424 19.324 26.748
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 7.386 19.327 26.713
Para ve Faiz Swap İşlemleri
629.930 609.028 1.238.958 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
542.363 87.004 629.367 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
87.567 522.024 609.591 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.320.273 56.092.546 65.412.819 5.013.406 43.781.832 48.795.238
EMANET KIYMETLER
147.454 0 147.454 195.460 0 195.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
147.454 0 147.454 195.460 0 195.460
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.172.819 56.092.546 65.265.365 4.817.946 43.781.832 48.599.778
Menkul Kıymetler
742.203 0 742.203 587.780 0 587.780
Teminat Senetleri
32.481 4.922.970 4.955.451 13.406 4.316.246 4.329.652
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.954.867 38.839.953 46.794.820 3.779.752 28.079.463 31.859.215
Diğer Rehinli Kıymetler
172.624 9.352.245 9.524.869 166.364 8.767.569 8.933.933
Rehinli Kıymet Alanlar
270.644 2.977.378 3.248.022 270.644 2.618.554 2.889.198
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.348.329 59.302.744 73.651.073 9.835.596 48.189.273 58.024.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
354.665 188.789
Alınan Faizler
850.430 501.848
Ödenen Faizler
-255.270 -196.651
Alınan Temettüler
15.725 1.035
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.932 13.976
Elde Edilen Diğer Kazançlar
127.425 34.493
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.278 13.337
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-88.378 -57.016
Ödenen Vergiler
-98.266 -71.386
Diğer
-221.211 -50.847
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-128.527 -37.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.536 17.940
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.001.789 176.923
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.222 15.581
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
509.345 -337.725
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
383.603 89.392
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
226.138 150.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-763.876 -259.521
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.060 -1.926
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9.845 44.316
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.341.984 -298.124
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
572.891 177.872
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.564 -195.047
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
9.231 26.151
Diğer
-4.235 -12.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.337 -3.212
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.337 -3.212
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
217.081 80.593
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-323.994 -31.240
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.057.379 2.470.569
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.733.385 2.439.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
408.217 190.602
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.646 -5.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
660 -441
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
825 -538
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-165 97
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.306 -5.538
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-23.138 -6.756
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.832 1.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
391.571 184.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 3.663.176 3.180.265 6.843.441 3.518.996 2.622.919 6.141.915
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.989.944 1.753.633 4.743.577 2.943.934 2.112.671 5.056.605
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.341 0 1.341 1.126 0 1.126
Bankalar
2.442.844 1.753.633 4.196.477 1.451.253 2.112.671 3.563.924
Para Piyasalarından Alacaklar
555.290 0 555.290 1.500.739 0 1.500.739
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.531 0 -9.531 -9.184 0 -9.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 258.059 258.059 0 119.725 119.725
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 258.059 258.059 0 119.725 119.725
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
672.023 1.168.573 1.840.596 575.019 390.523 965.542
Devlet Borçlanma Senetleri
645.996 997.529 1.643.525 549.917 345.964 895.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.990 0 14.990 14.990 0 14.990
Diğer Finansal Varlıklar
11.037 171.044 182.081 10.112 44.559 54.671
Türev Finansal Varlıklar
1.209 0 1.209 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.209 0 1.209 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 1.591.827 24.337.157 25.928.984 1.194.875 20.580.110 21.774.985
Krediler
1.962.179 22.469.934 24.432.113 1.415.404 18.987.319 20.402.723
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
28 0 28 30 0 30
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
133.014 1.867.223 2.000.237 124.551 1.592.791 1.717.342
Devlet Borçlanma Senetleri
133.014 1.867.223 2.000.237 124.551 1.592.791 1.717.342
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-503.394 0 -503.394 -345.110 0 -345.110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
İştirakler (Net)
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 41.961 0 41.961 46.139 0 46.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 20.490 0 20.490 17.744 0 17.744
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.490 0 20.490 17.744 0 17.744
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(10) 43.726 0 43.726 18.054 0 18.054
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 30.691 54.014 84.705 23.401 30.807 54.208
VARLIKLAR TOPLAMI
5.410.564 27.571.436 32.982.000 4.837.902 23.233.836 28.071.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 1.250.520 24.232.001 25.482.521 782.206 20.980.533 21.762.739
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 217.692 0 217.692 203.850 0 203.850
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 261.039 363.613 624.652 121.079 124.137 245.216
Müstakrizlerin Fonları
241.677 138.743 380.420 102.413 61.625 164.038
Diğer
19.362 224.870 244.232 18.666 62.512 81.178
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 941 0 941 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
941 0 941 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 12.941 0 12.941 13.575 0 13.575
KARŞILIKLAR
(11) 41.007 0 41.007 51.063 0 51.063
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.885 0 28.885 39.048 0 39.048
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12.122 0 12.122 12.015 0 12.015
CARİ VERGİ BORCU
(12) 95.484 0 95.484 45.281 0 45.281
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 0 2.295.601 2.295.601 0 1.993.243 1.993.243
Krediler
0 2.295.601 2.295.601 0 1.993.243 1.993.243
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 67.391 164.270 231.661 47.721 121.061 168.782
ÖZKAYNAKLAR
(17) 3.969.949 9.551 3.979.500 3.577.537 10.405 3.587.942
Ödenmiş Sermaye
1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
Sermaye Yedekleri
209.757 0 209.757 209.757 0 209.757
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.683 0 3.683 3.683 0 3.683
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
312 0 312 -348 0 -348
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.943 9.551 -2.392 4.509 10.405 14.914
Kar Yedekleri
1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036
Yasal Yedekler
94.604 0 94.604 69.512 0 69.512
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750
Diğer Kar Yedekleri
53.474 0 53.474 8.774 0 8.774
Kar veya Zarar
407.947 0 407.947 501.583 0 501.583
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-270 0 -270 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
408.217 0 408.217 501.583 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.916.964 27.065.036 32.982.000 4.842.359 23.229.379 28.071.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 960.725 537.038 509.944 268.037
Kredilerden Alınan Faizler
546.043 377.637 294.083 189.856
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
179.109 61.562 105.759 28.048
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
102.541 17.195 47.035 9.731
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
132.990 80.622 63.027 40.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
77.841 46.440 35.283 22.025
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.149 34.182 27.744 18.377
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
42 22 40 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -336.871 -230.082 -176.698 -114.772
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-303.421 -226.061 -161.033 -112.880
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.525 -2.365 -10.867 -1.046
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.316 -1.632 -654 -822
Diğer Faiz Giderleri
-12.609 -24 -4.144 -24
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
623.854 306.956 333.246 153.265
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.436 11.962 8.196 8.209
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.166 13.976 12.414 8.692
Gayri Nakdi Kredilerden
3.036 496 1.573 337
Diğer
15.130 13.480 10.841 8.355
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.730 -2.014 -4.218 -483
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-10.730 -2.014 -4.218 -483
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.035 15.047 1.035
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 118.211 7.293 69.021 -1.124
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
117.494 5.858 62.612 -1
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
867 -37.895 7.052 -8.174
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-150 39.330 -643 7.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 31.439 60.110 20.600 43.306
FAALİYET BRÜT KÂRI
796.665 387.356 446.110 204.691
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -168.962 -51.311 -103.723 -15.579
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -22.846 -37.392 -11.907 -29.118
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-47.601 -39.180 -24.242 -19.200
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -25.748 -21.662 -13.496 -10.011
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
531.508 237.811 292.742 130.783
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 531.508 237.811 292.742 130.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -123.291 -47.209 -82.686 -30.494
Cari Vergi Karşılığı
-143.296 -59.085 -95.524 -33.270
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.005 11.876 12.838 2.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 408.217 190.602 210.056 100.289
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 408.217 190.602 210.056 100.289
Grubun Karı (Zararı)
408.217 190.602 210.056 100.289
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953931


BIST