Kalkınma Yatırım Bankası, rüzgar enerjisine 822 milyon dolar destek sağladı

  • 14.06.2021 10:04

İklim değişikliği konusunda atılacak somut adımların önemine dikkat
çeken Kalkınma Yatırım Bankası, enerjide dışa bağımlılığı azalan bir
Türkiye hedefiyle çalışarak, bugüne kadar finanse ettiği ve faaliyete
başlayan 626 MW kurulu gücündeki RES projeleri sayesinde 475 bin
hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu. Banka
ayrıca, 2021 yılında finanse edeceği RES yatırımlarıyla toplamda 920
MW'lık RES kurulu gücüne ulaşılmasını sağlayarak 700 bin iyete geçen RES'lerin
kuruludecek " dedi.

"Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz"

Projelere finansman desteği sağlamanın yanı sıra, her bir projeye
yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar
ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyalcom/ForeksTurkey