SPK, Tureks Turizm pay piyasası işlemleriyle ilgili bir kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi

  • 16.04.2021 06:22

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Tureks Turizm pay piyasası
işlemleriyle ilgili bir kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
getirdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tureks Turizm
Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan
fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı
SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve
yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a)
maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin
engellenmesi amacıyla 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1
sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca?
aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 16.04.2021
tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici
işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.
Yatırımcı Adı Soyadı MKK Sicil No İşlem Yasağı Süresi İlgili Tebliğ
Maddesi
Hakan DIRAVACI 12399538 6 ay 5/1, 6/1

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=20

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey