SPK, Ünlü Menkul Değerler'e idari para cezaları verdi

  • 16.04.2021 06:22

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye idari
para cezaları verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e Yatırımcıya
yerindelik testi sonucuna uygun olmayan yatırım danışmanlığı hizmeti
sunulması nedeniyle III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 40 ıncı maddesinin
birinci fıkrası uyarınca 46.958, yatırımcıya yatırım danışmanlığına
konu ürünün risk düzeyi hakkında yanıltıcı bilgiler verilmesi nedeniyle
III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(a) ve (b) bentleri uyarınca 46.958 TL idari para cezaları verildi.

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=20

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey