***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  • 30.03.2021 18:01

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Karın Kullanım Şekli İle İlgili Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SAHOL, TRASAHOL91Q5 Peşin 0,3500000 35 15 0,2975000 29,75

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 05.04.2021 05.04.2021 07.04.2021 06.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SAHOL, TRASAHOL91Q5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 4.767.573.000,00 TL net konsolide kardan,
- 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak net %29,75, brüt %35 oranında olmak üzere 714.141.375,85 TL kar payı dağıtılmasına,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 23.851.874,98 TL kar payı dağıtılmasına,
- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 2020 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 44.807.323,59 TL'lık kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,
nakit kar payı ödemelerine 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU_2020.pdf
EK: 2 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE_2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.040.403.931
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 408.080.786,2

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.176.901.000 1.000.601.291,93
4. Vergiler ( - ) 2.270.539.000 103.518.596,21
5. Net Dönem Kârı 4.767.573.000 897.082.695,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.767.573.000 897.082.695,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.496.120,76 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.769.069.120,76 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 102.020.196,55 0
* Nakit 102.020.196,55 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 23.851.874,98 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 23.851.874,98 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 612.121.179,3 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 44.807.323,59
19. Olağanüstü Yedek 4.029.579.749,17 114.282.121,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 607.020.169,48 0 12,73 0,2975 29,75
TOPLAM 607.020.169,48 0 12,73 0,2975 29,75

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921892


BIST