BASIN BÜLTENİ-Serbest muhasebeci mali müşavirler de kurum raporu düzenleyebilecek

  • 07.08.2020 13:15

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) yeminli mali
müşavirler gibi kurum raporu düzenleyebilmeleri konusundaki yasal
düzenleme 31189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan
değişikliklerle, SMMM’ler de Türkiye Bilimsel afından onaylanan Ar-Ge projelerinin mali raporları olarak
nitelendirilen Ar-Ge harcama raporunu ( AGY-500 ) isteyen kuruluş SMMM
ile isteyen kuruluş YMM ile rapor düzenleyebiliyor.

Ar-Ge ve teşvik mevzuatı kritik

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin
Yönetmelik hakkında görüşlerini bildiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve
Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Yapılan
düzenleme ile serbest muhasebeci mali müşavirlere de yeminli mali
müşavirler gibi mali rapor düzenleme yetkisi tanındı. Raporda
yanlışlık yapmanın ağır cezada yargılanmaya kadar giden sonuçlarıyla
karşılaşmamak için rapora başlamadan önce hazırlanan fizibilite
raporu, kurumlar vergisinin Ar-Ge konusundak
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://