SPK, Gediz Ambalaj pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir kişiye idari para cezası verdi

  • 10.01.2020 06:29

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(GEDZA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir
kişiye idari para cezası verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Faruk Bölük'e GEDZA
pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim
uyandırması nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentleri
uyarınca 51.956,66 TL idari para cezası verildi.

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=4

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey