BASIN BÜLTENİ-EnCazip, rekabetin doğru oluşması için hem tüketicileri hem de tedarikçileri bilgilendiriyor

  • 19.11.2019 18:10

2019 yılında elektrik tedarikçisini değiştiren serbest tüketici
sayısında ve dolayısı ile rekabette büyük bir düşüş yaşandı. 2017'de
4,7 milyon tüketici tedarikçisini değiştirmişken 2019 yılında bu sayı
130 bine geriledi. Ancak bu düşüş kısa bir süre sonra yerini yükselişe
bıraktı ve rekabet hareketlenmeye başladı. Rekabetin fiili olarak
yeniden açılması ile birlikte tüketiciler, olabilecek en ucuz fiyattan
elektrik kullanabilecek, aynı zamanda hizmetin kalitesinde de artış
olacak. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi EnCazip, rekabetin
doğru oluşması için hem tüketicileri hem de tedarikçileri
bilgilendiriyor.
Elektrik tedarikçisini değiştirmiş toplam serbest tüketici sayısı
2017 yılında 4,7 milyon adet olurken, 2018 yılında büyük bir düşüş
yaşadı ve 2019 yılının ilk aylarında tedarikçisini değiştirmiş
tüketici sayısı 130 binlere geriledi. Bir başka ifadeyle 2018 yılının
sonunda serbest tüketici sayısı dünyada eşine az rastlanır bir oran
ile yüzde 96,8'lik düşüş gösterdi. Bu aslında sektörde rekabetin
kapandığı ve neredeyse yeniden tekel dönemine dönüş olduğu anlamına
geliyordu. Yaşanan finansal sorunlardan dolayı elektrik tedarik
maliyetlerinin artması ancak tüketiciye satış fiyatlarının bunu
yansıtmaması nedeniyle yaklaşık 5 milyon tüketicinin sözleşmesinin
yenilenmemesi ya da sözleşmelerin devam etmesine rağmen tedarikçiler
tarafından tek taraflı feshedilmesi nedeniyle oldu. Sözleşmeleri tek
taraflı feshedilen yaklaşık 4,5 milyon tüketici ise otomatik olarak
bölgesindeki bir elektrik tedarikçisi portföyüne geçirilerek herhangi
bir kesinti yaşamadı. EnCazip, tüketicilerin geçtiğimiz yıl
karşılaştıkları sorunların tekrarlanmaması adına bazı zorunlulukları
hatırlatıyor:
-Tedarikçiler, sözleşmelerin bitiminden önce tüketicilerin
elektrik tedariğini sonlandıramıyor ve portföy dışına çıkaramıyor.
-Sözleşmelerde tedarikçilere tek taraflı fesih hakkı tanınamıyor
ve tüketicinin kabul etmemesi halinde devam eden dönemde sözleşme
şartlarında herhangi bir değişiklik yapılamıyor.
-Tedarikçi tüketiciyle olan sözleşmesini feshetse dahi enerji
kesintisi olmuyor, sayaç görevli tedarikçinin portföyüne dahil
ediliyor. Perakende satış sözleşmesi gibi gerekli koşullar daha sonra
halledilebiliyor.
-Tüketicinin taşınması ise haklı fesih nedeni olarak kabul
ediliyor ve cayma bedeli alınamıyor.
Tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısı hızla yeniden artıyor
Piyasa dinamiklerinin yeniden kısmen çalışır hale gelmesi ve
fiyatlandırmanın daha adil yapılmasıyla birlikte özellikle Ekim
ayından itibaren serbest tüketici sayısı artış göstermeye başladı ve
2019 yılının başına göre yüzde 212 arttı. Ocak ayında serbest tüketici
limitlerinin düşürülmesi ile birlikte 30 milyona yakın tüketicinin
tedarikçi değiştirme hakkına sahip olacağı, böylelikle de 2020 yılında
milyonlarca tüketicinin tedarikçisini değiştirmesi bekleniyor. Bu da
daha önceden çok fazla sorun yaşayan sektörde artık daha dikkatli
olunması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Görevli tedarikçilerin rekabeti önlememesi önemli

Piyasada daha önceleri dağıtım şirketleri olarak bilinen görevli
tedarikçilerin ise hâkim konumları mevcut. Zira piyasada rekabetin
ortadan kalkmasıyla birlikte neredeyse tüm tüketiciler son kaynak
tedariği kapsamında bu tedarikçilerin portföyüne geçmek durumunda
kaldı. Bu şirketlerin ise rekabetin önünde engel teşkil ederek
tüketicilerin piyasadan maksimum faydayı elde etmelerini zorlaştıran
hareketler özellikle Rekabet Kurulu tarafından takip ediliyor. Bu
şirketlerin geçmişte rekabeti önlediklerine dair Rekabet Kurulu
kararları olsa da, tüketicilerin bu şirketlerle kalmak zorunda
olmadıklarını, tedarikçi değiştirdiklerinde ise herhangi bir enerji
kaybı yaşamayacaklarını bilmeleri oldukça önemli.

Sektör yeniden açılıyor, bu defa eski hatalar tekrarlanmamalı

Tüketicileri doğru bilgilendirmek ve bu yolla da tedarikçilerin
tüketici haklarına ve rekabet ilkelerine daha duyarlı hareket
etmelerini teşvik etmek amacıyla görüşlerini açıklayan EnCazip'in
kurucusu Çağada Kırım, "Elektrik piyasasında uzun yıllardır
tedarikçilerin rekabete aykırı hareketlerini gözlemliyoruz. Fakat
bunun ne tedarikçiye ne de tüketiciye faydası olduğunu Rekabet Kurulu
kararını saymasak dahi serbest tüketici sayısının 5 milyondan 100 bine
gerilmesi ile tasdiklenmiş oldu. Yani tedarikçiler de kaybetti ve
onların da bu durumdan ders çıkartması gerekir. Burada rekabetin
gelişmesi açısından en doğru yaklaşım tüketicileri bilgilendirmek
olacaktır, zira tüketici haklarını bilirse tedarikçilerin ihlalleri de
ortadan kalkacaktır. Tüketicilere, tedarikçi değiştirdikleri durumda
dağıtım şirketlerinin değişmeyeceğini, yalnızca enerji tedarik eden
şirketin değişeceğini ve kablo, sayaç bakımı gibi konuların dağıtım
şirketleri tarafından verilmeye devam etmek zorunda olduğunu,
şirketlerden aksi bir yorum gelirse durumu hemen Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'na bildirmeleri gerektiğini ifade etmek isterim"
şeklinde konuştu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey