Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerle ilgili TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi

  • 25.09.2018 14:48

Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz
alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti
yarattı. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi
amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle TURYAP Çözüm
Merkezi devreye girdi. Taraflar, Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular
vasıtasıyla bir araya getirilerek onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve
düşük maliyetli çözümler sunuluyor.
Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı
kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Menkul, gayrimenkul alım-satım
ve kiralamalarında Döviz değil TL kullanılacak. Döviz ile yapılan
sözleşmeler bir ay içinde Türk Lirası’na dönüşecek.
"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz
konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça
belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul
alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve
gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılamayacak.
Bu karar gereğince 12 Ekim 2018 tarihine kadar, daha önce
akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış
bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası
olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Taraflar ortak paydada
buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek.
Turyap Çözüm Merkezi Direktörü, Av. Dr. Hakan Hanlı yaşanan bu
süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını
bu merkezde bulduklarını belirtiyor. Dr. Hanlı: ‘‘Taraflar sözleşmeyi
güncellerken birtakım soru ve sorunlarla karşılaşıyor. Anlaşmada hangi
tarihli kurun esas alındığı, taraflar 30 gün içinde değişiklik
yapmazsa devletin nasıl bir yaptırım uygulayacağı, bu süreç yaşanırken
sözleşmenin nasıl devam edeceği, 12 Ekim’e kadar anlaşamayan
tarafların yargı yoluna mı başvuracağı bilinmiyor’’ dedi.
Dr. Hanlı şöyle devam etti: ‘‘Merkeze gelen en önemli sorulardan
biri de değişen sözleşmelerde noter masrafları ve harçlarının ne
olacağı. Örneklendirecek olursak aylık kirası 10.000- Dolar +KDV olan
bir sözleşmenin TL cinsinden yenilenmesi halinde kefilsiz
sözleşmelerde 8.400-TL, kefilli sözleşmelerde ise 50.170-TL harç ve
damga vergisi ödenecektir. Kira kontratının tapuya şerh edilmesi
halinde bu tutar 81.174-TL’lere ulaşmaktadır. Arabuluculuk tutanakları
ise ilam niteliğinde belgelerdir. Arabuluculuk anlaşma belgesi için
ödenmesi gereken herhangi bir harç veya değerli kâğıt bedeli yoktur.
Damga vergisi ise, taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi
verdirmeden başka bir "resmi işlemde kullanmak isterlerse", maktu
olarak alınır. Söz konusu damga vergisi miktarı 2018 yılı için 58,80
TL’dir. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmeleri için
İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi
olarak resmi arabulucular vasıtasıyla tarafları bir araya getirerek
gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyoruz.’’


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey