MKG: Sahte ve kaçak ürün ticareti 7,2 milyar dolar vergi kaybı yarattı

  • 06.06.2018 12:14

Marka Koruma Grubu (MKG), Türkiye’de yaklaşık 17,2 milyar dolar
büyüklüğe ulaşan kaçak, taklit ve sahte ürün piyasası nedeniyle 90 bin
kişilik istihdam kaybı yaşandığını açıkladı. MKG Sözcüsü Aslıhan
Aydınlık, “Taklit ve kaçak ürünler nedeniyle ülkemiz 7,2 milyar dolar
(yaklaşık 34 milyar TL) vergi kaybına uğruyor. Fikri mülkiyet
haklarını ağır biçimde ihlal eden bu sorunun üstesinden gelmenin yolu,
yetkili merciler, hak sahipleri birlikleri ve diğer paydaşlar arasında
etkili diyalog ortamı oluştururken tüketiciyi ne pahasına bu ürünleri
tükettiği konusunda bilinçlendirmekten geçiyor” dedi.
Ticari marka haklarının korunması, sahte, taklit ve kaçak gibi
yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı
sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka
Koruma Grubu (MKG), 6 Haziran Dünya Sahtecilikle Mücadele Günü
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MKG’nin daha önce kamuoyuna
açıkladığı, “21. Yüzyılın Sorunu Kaçak, Taklit ve Sahte Ürünler”
isimli rapordan verilerin paylaşıldığı açıklamada, özellikle
teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla
“sahte, taklit ve kaçak ürün piyasasında ciddi bir artış görüldüğü”
vurgulandı. MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık imzasıyla yapılan açıklamada
şöyle denildi:

KOBİ’lerin önünü tıkıyor

“Türkiye, dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler
sıralamasında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşmiştir. Ülkemizde
yaklaşık 17,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sahte, taklit ve kaçak
ürün piyasasının geldiği nokta ekonominin sürdürülebilir gelişimi
açısından endişe verici boyuttadır. Bu büyüklüğe internetten korsan
yollarla indirilen ürünler dahil değildir. Yasa dışı ticaret nedeniyle
devlet sahte, taklit ve kaçak ürünlerden 7,2 milyar dolar vergi
kaybına uğramaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan yatırım
teşvik istatistiklerine göre Türkiye’de bir birim istihdamı yaratmanın
ortalama maliyeti 150.000 dolardır. Dolayısıyla, 7,2 milyar dolarlık
vergi kaybı 90.000 kişinin istihdamına denk gelmektedir. Türkiye’deki
2017 işsizlik oranı %10,9 ve işsiz sayısının da 3 milyon 330 bin
olduğu göz önünde bulundurulursa, 90.000 kişilik istihdam kaybı
oldukça dikkat çekicidir.
Türkiye’de fikri hak ihlallerinin yaygınlığı, marka olma
çabasındaki KOBİ’lerin tasarım, özgün ürün ve marka üreterek
gelişmesine ket vurmaktadır. Diğer taraftan ülkenin yatırım cazibesi
de azalmaktadır. Ekonomilerin sürdürülebilir şekilde büyümesi,
inovasyon ve inovasyonla yaratılan özgün ürünlerin fikri mülkiyet
hakları çerçevesinde yasalarla korunmasıyla doğrudan bağlantılıdır.
Gerek yerel gerekse uluslararası inovasyona yatırım yapan, AR-GE
çalışmaları yürüterek tüketici ihtiyaçları doğrultusunda özgün ürün
üreten firmaların marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif
haklarını koruyan fikri mülkiyet haklarının örnek uygulamalarla sahte,
taklit ve kaçak ürünlere karşı korunması, caydırıcı cezaların
uygulanması, bu alanda yatırım yapan sanayici ve orijinal fikrin
sahibi tasarımcının gelişimine olanak sağlayacak kurumsal ortamı
yaratacaktır. Sahte, taklit ve korsan ürünler piyasada görünürlüğü
yüksek, düşük teknolojili, yüksek hacimli ve çok bilinen gıda, kişisel
bakım ve ev bakım ürünleri bilgisayar oyunları, CD, DVD, otomobil ve
uçak parçaları gibi ileri teknolojili yüksek fiyatlı ürünler, çok
yüksek gelir gruplarına hitap eden lüks giyim eşyası, aksesuar,
parfüm, gözlük, saat gibi ürünler, tütün ürünleri ve alkollü
içecekler, ileri teknoloji ürünü olan ve yoğun AR-GE gerektiren ilaç
ve sanayii ürünlerinde görülmektedir. Sahte, taklit ve kaçak ürünlerin
%15’i tüketicinin günlük rutini içinde kullandığı temel ürünlerden
oluşmakta olup, tüketici açısından hem kısa hem de uzun vadede büyük
sağlık riskleri içermektedir.Bu ürünler, orijinal ürünlerle aynı
tasarıma ve pakete sahip olsalar bile, içerikleri bakımından büyük
farklılıklar göstermekte ve çok düşük kalitede hammadde ile
üretilmektedirler.
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygulanması konusunda ilgili
alanda uzman savcı ve hakim yetiştirilmesi,gümrüklerde yakalanan
sahte, taklit ve kaçak malların piyasaya sürümünü engelleyici
düzenlemelerin getirilmesi, gümrükten ihaleyle satılan malların sahte,
taklit ve kaçak ürünler olduğu konusunda tüketicinin
bilinçlendirilmesi piyasadaki denetimlerin artırılması, yargılama
sürecinin hızlandırılması, gümrüklerde yakalanan sahte ürünlerin
imhasının kolaylaştırılması,cezaların caydırıcı hale getirilmesi gibi
önlemler tüm sektörlerde sahte, taklit ve kaçak faaliyetlerinin
önlenmesinde etkili olacaktır. Yetkili merciler, hak sahipleri
birlikleri ve diğer paydaşlar arasında etkili diyalog ortamını
oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Sahte, taklit ve kaçak
faaliyetlerinin çoğu kez aslında uluslararası boyutu da olan organize
örgütlenmeler olduğu dikkate alındığında, bu faaliyetlerle mücadelede
başarılı olunabilmesi, ilgili tüm tarafların sürekli olarak
koordinasyon içinde bulunmasını gerektirmektedir.
Sahte, taklit ve kaçak mallarla mücadelede en önemli adım
tüketicinin konuyla ilgili bilinçlendirilmesinden geçmektedir.
Kamuoyuna sahte, taklit ya da kaçak ürünlerin sadece tüketicinin
sağlığına değil, çevre sağlığına ve ekonomin sürdürülebilir gelişimine
de verdiği zararı anlatmak, tüketicinin sahte, taklit ve kaçak
ürünleri tüketmek konusunda değerlendirme yapmasına olanak verecek
verileri sağlamak MKG olarak önceliklerimizdendir. Bu amaçla MKG, 2001
yılındaki kuruluşundan itibaren sahte, taklit ve kaçak piyasasını
inceleyen verileri içeren raporları öğretim üyeleriyle iş birliği
yaparak üretmiş, yayınlamış ve bu çerçevede birçok organizasyon
gerçekleştirerek bu verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan
bilinçlendirme çalışmalarını yürütmüştür. Mücadele alanında sağlanacak
kurumsal iyileştirmeler, Türkiye’de ekonominin sürdürülebilir
gelişimine ve işsizlik oranın da hızla düşmesine büyük katkı
sağlayacaktır.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey