Önemli Duyuru

Çağrı Yolu ile Pay Toplama Duyurusu

Aslan Çimento

Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"), Lafarge Aslan Çimento A.Ş. ("Aslan Çimento")'nin %97,30 oranındaki paylarını satın almasının ardından kalan 173.228,68 TL nominal değerli % 2,70 oranındaki Aslan Çimento payları için yatırımcılara 8 Mart 2010 - 27 Mart 2010 tarihleri arasında satın alma çağrısı yapmaktadır. İşbu çağrı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Seri IV No: 44 "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapılmaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Oyak Yatırım") OYAK'nun işbu çağrı yoluyla pay toplama işlemine aracılık etmektedir. Çağrıya ilişkin Bilgi Formu 6 Mart 2010 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinde yayınlanmıştır.

Aslan Çimento çağrı bilgi formu için tıklayınız.

Çağrıya Katılım

Yatırımcıların çağrıya katılması zorunlu olmayıp, mevcut hisselerini belirlenmiş olan fiyattan Çağrı süresince OYAK'na "Satma Hakkı"na sahiptirler

Çağrıya Katılım Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

8 Mart 2010 ile 27 Mart 2010 tarihleri ve 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Ancak Çağrı bitiş tarihinin resmi tatil gününe gelmesi halinde Çağrı devam eden ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

Çağrı Fiyatı

Çağrı bedeli 1 TL nominal değerli pay başına 45,24377 TL'dır.

Çağrıya Katılım Nasıl Olacak?

Kaydileşmiş Payların Çağrıya Katılımı

Pay sahipleri "Çağrı Talep Formu"nu doldurup aracı kurumuna başvurarak verecekleri bir talimat ile paylarının Oyak Yatırım nezdinde bulunan OYAK hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Çağrı Talep Formu ile ekleri faks veya e-mail yoluyla Oyak Yatırım'a iletilecektir. OYAK hesabına virman edilen kıymetlerin yasaksız, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun Oyak Yatırım tarafından kontrolü yapıldıktan sonra bedeli payların virman tarihini takip eden en geç 2. işgünü çağrı sahiplerinin hesaplarına havale/eft yapılmak suretiyle ödenecektir.

Kaydileşmemiş Fiziki Payların Çağrıya Katılımı

Paylarını fiziken elinde bulunduran pay sahiplerinin çağrıya katılım süreci paylarının kaydileşmesine müteakiben yukarıda açıklandığı şekilde olacaktır.

Aslan Çimento çağrı talep formu için tıklayınız.

Çağrı Talep Formlarının Gönderileceği Oyak Yatırım Faks Numarası ve E-Posta Adresi

Çağrı Talep Formu ve eklerini (212) 3510599 nolu faksımıza veya tarayıcıdan geçmiş hali ile KurumsalOperasyon@oyakyatirim.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

İlgili Oyak Yatırım Telefonları

Genel Bilgi (Kurumsal Finansman Operasyon)

(212) 3191292
(212) 3191339
(212) 3191699

Kıymet Virmanları ile İlgili Telefonlarımız (Takas Servisi)

(212) 3191497
(212) 3191494

Bedel Aktarımları ile İlgili Telefonlarımız (Muhasebe Servisi)

(212) 3191487